Salvador Dali - Don Quichotte de la Mancha, Book A - 1957 - L’age d’or The Golden Age


Salvador Dali – L’age d’or The Golden Age – Don Quichotte de la Mancha, Book A – 1957

Salvador Dali - Don Quichotte de la Mancha, Book A - 1957 - L'age d'or The Golden Age