Salvador Dali - Don Quichotte de la Mancha, Book A - 1957 - L’aurore Dawn


Salvador Dali – L’aurore Dawn – Don Quichotte de la Mancha, Book A – 1957

Salvador Dali - Don Quichotte de la Mancha, Book A - 1957 - L'aurore Dawn