Salvador Dali - Don Quichotte de la Mancha, Book A - 1957 - L’ere atomique The atomic era


Salvador Dali – L’ere atomique The atomic era – Don Quichotte de la Mancha, Book A – 1957

Salvador Dali - Don Quichotte de la Mancha, Book A - 1957 - L'ere atomique The atomic era