Salvador Dali - Don Quichotte de la Mancha, Book A - 1957 - Reverie of Don Quichotte


Salvador Dali – Reverie of Don Quichotte – Don Quichotte de la Mancha, Book A – 1957

Salvador Dali - Don Quichotte de la Mancha, Book A - 1957 - Reverie of Don Quichotte